Drift fanai 

Drifto technika:


Slydimas išprovokuotas per daug nuspaudus akseleratorių


1. Priartėkite prie posūkio pasirinktu greičiu, įvertinkit variklio galingumą, nes šio atveju būtent jis yra svarbu,o ne greitis ar išcentrinė jėga.
2. Staigiai pasukit vairą posūkio kryptimi ir spauskite akseleratorių pakankamai, kad nuslystų galiniai ratai. Kuo daugiau spausit akseleratorių, tuo labiau automobilio galinė dalis bus linkus užsimesti slydimo kryptim, slydimo kampą galėsit reguliuoti daugiau ar mažiau spausdami akseleratorių.
3. Kai tik pajusit galinės dalies slydimą, nedelsdami sukite priekinius ratus automobilio slydimo kryptim, kitaip tariant i priešingą pusę nei reikėtų važiuojant normaliai, nes automobilis jau judės didesniu kampu, ratus reikia susukti priklausomai nuo slydimo kampo, kuo didesnis kampas tuo daugiau susukam vairą. Automobilis judės jūsų priekinių ratų kryptim tol kol prasisukinės galiniai ratai. Laikykite akseleratorių įspaudę, jei jus spustelsit stabdžius ar staigiai paleisit akseleratorių, greičiausiai arba jus apsuks, arba išvažiuosit iš kelio.
4. Kai norėsit išlygint automobilį, po truputį paleidinėkit akseleratorių, ir po truputi grąžinkit vairą į pradinę padėtį, proporcingai kaip galiniai ratai su priekiniais išsilygina į vieną liniją.

Galinių ratų staigus stabdymas varikliu

1. Priartėkite prie posūkio didesniu greičiu,nei normaliom sąlygom galėtumėt suvaldyti automobilį ( kitaip tariant greičiu kai automobilis linkęs slysti).
2. Jie prie posūkio priartėsit aukštesne pavara nei antra, persijunkit į antrą ir staigiai paleiskit sankabą. Jei priartėjot antra pavara jūsų variklio apsukos turi būti  apie 5500 - 6000 rpm, tuomet isminat sankabą paleidę akseleratorių ir staigiai jį paleiskit. Bus efektas kaip nuo rankinio.
3. Kai paleidot sankabą iškart spauskit akseleratorių. Tam kad išprovokuoti slidimą.
4. Kai tik pajusit galinės dalies slydimą, nedelsdami sukite priekinius ratus automobilio slydimo kryptim, kitaip tariant i priešingą pusę nei reikėtų važiuojant normaliai, nes automobilis jau judės didesniu kampu, ratus reikia susukti priklausomai nuo slydimo kampo, kuo didesnis kampas tuo daugiau susukam vairą. Automobilis judės jūsų priekinių ratų kryptim tol kol prasisukinės galiniai ratai. Laikykite akseleratorių įspaudę, jei jus spustelsit stabdžius ar staigiai paleisit akseleratorių, greičiausiai arba jus apsuks, arba išvažiuosit iš kelio.
5. Kai norėsit išlygint automobilį, po truputį paleidinėkit akseleratorių, ir po truputi grąžinkit vairą į pradinę padėtį, proporcingai kaip galiniai ratai su priekiniais išsilygina į vieną liniją.

Rankinis stabdis

1. Priartėkite prie posūkio didesniu greičiu,nei normaliom sąlygom galėtumėt suvaldyti automobilį ( kitaip tariant greičiu kai automobilis linkęs slysti).
2. Naudodami Heel-Toe Downshift (pavaros žeminimas su pergazavimu, kad galiniai ratai nebūtų staigiai stabdomi variklio), žinoma esant sąlygai, kad prie posūkio priartėjot aukštesne nei antra pavara.
3. Staigiai pasukit vairą į posūkio pusę. Tuo metu, kai jus baigsit pavaros žeminimo procedūrą ir busit pasukę vairą, jus turit būti posūkio viršūnėje.
4. Laikykite įspaudę fiksacinį rankinio mygtuką, staigiai patraukit ir paleiskit rankinį (jis turėtų būti u-trauktas apie vieną sekundę). Jei automobilis galu varomas arba keturiais ratais, tuo metu turi būti išminta sankaba, jei priekiu varomas – išlaikykite akseleratorių nuspaudę.
5. Kai tik pajusit galinės dalies slydimą, nedelsdami sukite priekinius ratus automobilio slydimo kryptim, kitaip tariant i priešingą pusę nei reikėtų važiuojant normaliai, nes automobilis jau judės didesniu kampu, ratus reikia susukti priklausomai nuo slydimo kampo, kuo didesnis kampas tuo daugiau susukam vairą. Automobilis judės jūsų priekinių ratų kryptim tol kol prasisukinės galiniai ratai. Laikykite akseleratorių įspaudę, jei jus spustelsit stabdžius ar staigiai paleisit akseleratorių, greičiausiai arba jus apsuks, arba išvažiuosit iš kelio.
6. Kai norėsit išlygint automobilį, po truputį paleidinėkit akseleratorių, ir po truputi grąžinkit vairą į pradinę padėtį, proporcingai kaip galiniai ratai su priekiniais išsilygina į vieną liniją.

Sankabos spustelėjimas (pergazavimas)

1. Priartėkite prie posūkio didesniu greičiu,nei normaliom sąlygom galėtumėt suvaldyti automobilį ( kitaip tariant greičiu kai automobilis linkęs slysti).
2. Sukite priekinius ratus posūkio kryptim ir išlaikykite akseleratorių pradinėj padėty.
3. Tokiu greičiu jūsų automobilis turi pradėti slysti. Kai tai įvyksta ar prieš pat įspauskit sankabos pedalą, bet išlaikykite akseleratorių pradinėj padėty.
4. Įspaudus sankabą ir išlaikant akseleratorių, variklio apsukos staigiai pakils, kai tik tai įvyks, staigiai paleiskit sankabą, tuomet galiniai ratai prasisuka ir galiniai ratai praranda sukibimą su kelio danga.
5. Kai tik pajusit galinės dalies slydimą, nedelsdami sukite priekinius ratus automobilio slydimo kryptim, kitaip tariant i priešingą pusę nei reikėtų važiuojant normaliai, nes automobilis jau judės didesniu kampu, ratus reikia susukti priklausomai nuo slydimo kampo, kuo didesnis kampas tuo daugiau susukam vairą. Automobilis judės jūsų priekinių ratų kryptim tol kol prasisukinės galiniai ratai. Laikykite akseleratorių įspaudę, jei jus spustelsit stabdžius ar staigiai paleisit akseleratorių, greičiausiai arba jus apsuks, arba išvažiuosit iš kelio. Jei jūsų slydimo kampas per mažas, reikia truputį paleisti akseleratorių tuomet slydimo kampas padidės, ir proporcingai su kampo didėjimu reikia sukti vairą.
6. Kai norėsit išlygint automobilį, po truputį paleidinėkit akseleratorių, ir po truputi grąžinkit vairą į pradinę padėtį, proporcingai kaip galiniai ratai su priekiniais išsilygina į vieną liniją.

Straipsnis iš www.drifter.lt